skip to Main Content

Scala block ger en stabil och tydlig inramning av den lagda ytan och precis som markstenen i samma serie är blocket otrumlat och därmed skarpkantat.

Blanda hel-,halv- och multiblock för en varierad mur sida. Blocket fungeraräven till små nivåupptagande trädgårdstrappor och terrasseringar. Denna serie produkter är framtagen medfokus på funktionell arkitektur. En markbeläggning med Scala lämpar sig speciellt för offentliga rum med krav på god tillgänglighet.

Artiklar

Scala normalblock 190x390x138mm

Naturgrå
Pris: 78kr/st

Scala normalblock 190x390x138mm

Antracit
Pris: 102kr/st

Scala halvblock 190x195x138mm

Naturgrå
Pris: 47kr/st

Scala halvblock 190x195x138mm

Antracit
Pris: 57kr/st