skip to Main Content

Ett välgjort underarbete och lite extra fantasi, kan ge ett förnämligt resultat.

Tumlad sten är en metod som går ut på att åldra utseendet och ge ytorna patina. Slottssten fungerar även utmärkt till mur, trappor eller kantsten och finns som hel- och halvsten samt 2/3 sten.

Med färgmix skapas levande ytor av samma typ som sekelskiftets kolugnsbrända klinkerplattor där en hel palett av nyanser uppstod under bränning.

Artiklar

Slottssten 210x140x60

Ockramix
Pris: 320kr/m2

Slottssten 210x140x60

Klinkermix
Pris: 320kr/m2