skip to Main Content

En platta skönare än vanlig skiffer Structura tillhör våra exklusiva betongplattor med känsla av huggen skiffer. Ytan är oregelbundet mönstrad och ger den lagda ytan karaktär.

Vi rekommenderar att plattorna impregneras med SurfaPore som skyddar ytan och håller den fräsch längre. Impregnering med SurfaPore reducerar också uppkomsten av naturliga kalkutfällningar. Om fläckar har uppstått prova DeSalin rengöring.

Elegant platta med många möjligheter Eleganta platta Structura 40 mm lämpar sig för parker, trädgårdar, entréer och andra ytor som inte belastas av fordonstrafik. Structura 60 mm kan läggas på en garageuppfart med lättare fordonstrafik. Tänk på att ett noggrant underarbete och välfyllda fogar bidrar till en starkare beläggning.

Artiklar

Structura 400x400x40mm

Lava
Pris: 434kr/m2

Structura 400x400x40mm

Havanna
Pris: 458kr/m2

Structura 400x400x60mm

Lava
Pris: 529kr/m2

Structura 400x400x60mm

Havanna
Pris: 552kr/m2